20 meters of unbleached cotton fabric - part II

August 25 - September 23, 2023

20 meters of unbleached cotton fabric - part II

Katrine Borup / Iben West

Photo: Iben West and Katrine Borup

DK

Katrine Borup og Iben West præsenterer en stedsspecifik installation ”20 meter ubleget lagenlærred - del II”. Installationen vises i OBJEKT, som er et udstillingsrum for eksperimenterende kunsthåndværk og samtidskunst i en del af Mariko Wadas keramikstudio. 


Katrine Borup og Iben West undersøger i fællesskab, hvordan de med 20 meter stof kan skabe interessante møder mellem STOF, NATUR og KROP. Installationen tager udgangspunkt i deres undersøgelser, og konstrueres med foto samt lagenlærred som indtager rummet. 


I 2019 drog Katrine Borup og Iben West til Norge med 20 meter dobbelt bredt ubleget lagenlærred for at deltage i en uges residence som en del af ‘projectroom-hveem’ med temaet RUM OG STED. Det blev startskuddet til, at de hver for sig arbejdede videre med ubleget lagenlærred, Katrine Borup i udstillingsprojektet ’STOF TIL EFTERTANKE’ og Iben West i ’BLINDE PLETTER’, ’KANVAS’ samt ’ODD SIZE BLOCK PRINT’.


I maj 2023 mødtes de igen til en uges workshop i Gjerrild på Djursland med 20 meter dobbelt bredt ubleget lagenlærred. Denne gang med ambitioner om at udvide undersøgelserne med endnu et element: KROPPEN. 


Analyserne af udstillingsrummet og ideerne til forskellige rumlige greb fik betydning for øvelserne i skoven på Djursland, men øvelserne i skoven fik omvendt også betydning for udviklingen af den endelige (stof)installation.


Øvelserne i skoven og den udstillede stofinstallation kan betragtes som en art tektonisk undersøgelse, idet Iben og Katrine har arbejdet formelt med sammenføjningen af STOF, NATUR og KROP. De har undersøgt grundprincipper som træk og tryk, slapt og spændt, det bærende og det bårne, når de for eksempel har hængt sig selv op i stoffet, mast sig selv og stoffet mod træstammer, trukket stoffet igennem skovbunden og bundet sig selv fast til træer. Men de har også været optaget af de stemningsladede fortællinger, der uvægerligt opstår, når STOF, NATUR og KROP bringes i samspil.


Bag stofinstallationen i OBJEKT ligger den simple ide at hejse 20 meter ubleget lagenlærred op fra jorden på en enkel (uden værktøj) og formelt interessant måde. Hermed udnyttes udstillingsrummets højde og muligheden for at se stoffet fra flere positioner på grund af rummets indskudte etagedæk. Stofinstallationen er resultatet af et samspil mellem KROP, NATURpinde, STOF og udstillingsRUM over tid, og tilblivelsesprocessen er direkte aflæselig i det udstillede stofværk, selvom processen er afsluttet, og kroppen ikke længere er til stede. På subtil vis er der et performativt element over det ellers stillestående stofværk, som også inviterer beskueren til at gå i dialog med værket kropsligt ved at flytte sig mellem udstillingsrummets to etager.


Iben og Katrines stedsspecifikke installation leger med den serie keramiske objekter, Mariko Wada har lavet i de senere år, hvor forskellige velkendte former synes at være gemt under et stykke klæde. Værkerne står på åbne hylder i værkstedet, som er i direkte forbindelse med udstillingsrummet.

ENG

Katrine Borup and Iben West present a site-specific installation, "20 metres of unbleached cotton fabric - part II".

The installation is exhibited at OBJEKT, an exhibition space for experimental crafts and contemporary art in the corner of Mariko Wada's ceramics studio.

 

Katrine Borup and Iben West investigate how they can create exciting encounters between FABRIC, NATURE and BODY with 20 meters of fabric. Based on their research, the installation is constructed with photos and fabric that occupies the space.

 

In 2019, Katrine Borup and Iben West travelled to Norway with 20 meters of double-wide unbleached cotton fabric to participate in a one-week residence as part of 'projectroom-hveem' with the theme SPACE AND PLACE. This project was the starting point for continuing working individually with cotton fabric, Katrine Borup in the exhibition project 'STOF TIL AFTERTANKE' and Iben West in 'BLINDE PLETTER', 'CANVAS' and 'ODD SIZE BLOCK PRINT'.

 

In Spring 2023, they met again for a one-week workshop in Gjerrild in Djursland with 20 meters of double-wide unbleached cotton fabric—this time with the ambition to expand the studies with one more element: THE BODY.

 

The exercises in the forest and the fabric installation at the exhibition can be considered a tectonic study, as Iben and Katrine have worked formally with joining FABRIC, NATURE and BODY. They investigate basic principles such as suspension and pressure, loose and tense, the supported and the supporting, when, for example, they hung themselves up in the fabric, pressed themselves and the fabric against tree trunks, pulled the fabric through the forest floor and tied themselves to trees. However, they are also interested in the atmospheric stories that invariably arise when SUBSTANCE, NATURE and BODY interact.katrineborup.dk

ibenwest.dk

 

Opening      

August 25, 16-18


Artist talk    

August 26, 13:00 


OBJEKT

Carl Blochs Gade 53 st. Aarhus C


Aug 26 - Sep 3, 12-17 daily

Sep 4-23 Thu. Fri. 12-17, Sat. 12-15


Download text and images